Bình luận

Cậu ta sở hữu con mắt hơn người thì đương nhiên sức chiến đấu phải kéo xuống, luật bù trừ mà, chứ OP quá lại thành chán.