Bình luận

Hồi vào ktx, có gặp một bác cựu sv BK luôn, tận miền Nam dẫn con gái ra học, bố học BK, giờ con gái cũng học BK, thấy kiểu truyền thống nối tiếp ấy. Mà tận miền nam thì bạn nữ ấy tha hồ mà nhớ nhà =)))
Sinh viên nhóm ngành 5 và t vẫn nhớ cùng một kỳ học combo: Cơ lượng tử, trường điện từ, vật lý thống kê. Đến giờ vẫn chưa hiểu sao ra được trường, chắc do mình quá " tế vi".