Bình luận

vài hôm nữa báo đài lại đưa tin, nữ sinh Đại Học X cả tin dính bùa của sinh viên Đại Học Bách Khoa bị bán sang Trung Quốc, hiện cô đang được bệnh viện kiểm tra độ nguyên vẹn của 2 bên thận :V
Lá vàng a thả bùa mê Cho em nhặt về làm chút duyên chơi Ai ngờ duyên phận tại trời Giải được chắc phải cả đời bên nhau :)
Thế k biết dùng BCS à mà chướng bụng ... Chơi mà cứ ra sản phẩm thì chắc bọn t nghỉ học làm bố hết rồi ????
Điêu dân to gan! Tự bao giờ BK lại đào tạo ra cái thứ thầy cúng có bùa yêu mà t ko biết chứ? T mà biết t đi học lâu rồi :v