Bình luận

"Tất cả những gì ta làm trong kiếp này ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta nguyện ý sẽ không bao giờ muốn yêu nàng nữa" :D :P :D
Thích thì cứ nói đi, việc j pải viết conf, boss t bảo là tình cảm thì chả có j đáng xấu hổ mà pải giấu giấu diếm diếm cả:v
=]] thích thoáng qua cảm nắng cũng là thích, mai mốt mưa bão lại hết ngay. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi, những lời đường mật thốt ra hãy đề phòng em ạ =]]