Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4801: T là nữ K63 .đã có ng yêu và đang yêu xa ?? lỡ
Hình mô tả cho bài confession
#4801: T là nữ K63 .đã có ng <a href="https://confession.vn/15479-en-dan-thanh-hoa-con-ghet-chinh-dan-thanh-ho/" title="yêu và" alt="yêu và">yêu và</a> <a href="https://confession.vn/13339-chia-tay-vi-i-lam-truoc-nguoi-yeu-1-nam-minh-la-con-gai-tuy-khon/" title="đang yêu" alt="đang yêu">đang yêu</a> xa ?? lỡ <a href="https://confession.vn/37677-2/" title="mà thích" alt="mà thích">mà thích</a> 1 đứa khác cùng trường thì có Khốn Nạn lắm không ?? __________________________________________ Đoán xem ? #Bún