Bình luận

Thế mà mình mới bỏ giáo dục thể chất 1 buổi mà bị mấy thằng ngu cùng lớp dọa lên bờ xuống ruộng ?
Bùng học suốt, thỉnh thoảng đi buổi gọi là thăm bạn thăm bè. Thậm chí có những môn đi mỗi 2 buổi thi giữa kỳ, cuối kỳ. Vậy mà cũng sắp hết thời sv :)
Tài chính nào tháng 10 ms đi học thế? So sánh với các em năm nhất à? Tài chính bắt đầu vào mùa thì rồi nhé.
Nó đã dự trù phương án đốt trường để đc cấp bằng cử nhân rồi cho nên mới ung dung vậy đó. Có tính toán cả rồi ????.
Sao như vậy mà vẫn có người yêu hay đi yêu được nhỉ. trong suy nghĩ của tao thì méo có tiền thì méo yêu đương gì hết :v