Bình luận

Sao tự nhiên bị khó ở sao ấy Mong người ta đến với nhau thì viết cái cfs bày tỏ tình cảm này để làm gì, để phá à, e đang không nhường rồi mà ???
"Một trong những điều tồi tệ nhất là cảm thấy mình không xứng với người mình thích"_ Bóng dáng bản than phảng phất đâu đây ?
Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạt được, duy chỉ có tình cảm là không thể miễn cưỡng ?