Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4762 Các m cho t hỏi t thế này là cớ làm sao??? Người thích
Hình mô tả cho bài confession
#4762 Các m cho t hỏi t thế <a href="https://confession.vn/11105-hom-truoc-co-vo-tinh-oc-thay-cfs-lien-quan-en-noi-long-cua-nguoi-thu-ba-va-bi-nem-a-mot-cach-r/" title="này là" alt="này là">này là</a> cớ làm sao??? Người thích t, đối xử tốt vs t, nuông chiều, nâng t như nâng trứng thì t không thích Người đối xử tệ bạc, quá đáng, nói những lời tổn thương, lúc nào cũng vô tâm, lạnh nhạt, còn vô số lần nói dối t,, thì t lại thích?? Trong khi bất luận về mặt <a href="https://confession.vn/13536-tu-ti-ve-su-chenh-lech-gia-canh-trong-tinh-yeu-chao-moi-nguoi-ho/" title="nào" alt="nào">nào</a>, dung nhan, tính cách, tài năng , thì cái người lạnh nhạt kia đều không có???!!!!!!!!! __________________ Cuộc sống nó <a href="https://confession.vn/12153-cho-minh-mot-phut-e-trai-long-nhe-noi-that-viet-cfs-van-so-lam-so-nguoi-ta-biet-minh-la-ai-so/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a>! Đôi khi có không giữ, mất đừng >>>> #trym