Bình luận

Trong lòng bạn không quên rằng 4 người họ đã từng cùng nhau sát cánh là ổn rồi :33 Mỗi người 1 phương trời nhưng họ vẫn là những người bạn tốt của nhau mà :33 Vui lên :>
Từ đầu đã chia cặp rồi , Gon thân với Killua , Kurapika thân với Leorio . Mỗi người một trách nhiệm , một mục tiêu , chia ra buồn nhưng cũng tốt . Đời người là vậy , có thể hỗ trợ nhau chứ sao sát cánh bên nhau mãi được