Bình luận

Có thể học trên điện thoại k ạ. Em mất gốc tiếng anh đã lâu rồi đăng kí học được ko ạ. Em muốn đăng kí thì phải làm thế nào. Phí mình chuyển khoản hay sao v ad