Bình luận

giỗ là ngày để tưởng nhớ những người thân đã mất , nếu k có những người thân đó thì chắc gì ông đã có được cô ny vừa học giỏi vừa hiếu thảo với ông bà tổ tiên như vầy ???
Cùng là về quê như cơm bữa . Nhưng tôi khác cô ấy ở chỗ Cô ấy thì A với B+ . Còn tôi thì đell qua được môn :) Anh Ha Truong :vvv
chia tay đi ông ạ . con gái con nứa lười như thế thì làm ăn được gì . chia tay xong rồi chuyển info eny ông cho tôi nhé tôi đào tạo lại cho
=)))) tuần đ nào cũng thấy có mặt ở nhà từ thứ 6 đến sáng thứ 3 =))) đăng kí lịch học gộp mấy hôm để về nhà còn đú đởn thức khuya :v
Triết 1 hè A chỉ có 1 vài ng thôi :v chém gió cũng nên tjmf hiểu chứ, A đường lối thì đều như vắt chanh chứ éo phải B+ khó lắm