Bình luận

Cũng muốn giúp cho bạn một ít động lực lắm. Nhưng tự nhìn lại bản thân thì mình quyết định thôi :))
Rất muốn phun ra một lời vàng ngọc uyên bác cao thâm nào đó để cho em có động lực nhưng đến anh cũng vật vờ vật vã thì biết khuyên cái del gì đây ???