Bình luận

Hôm nay thấy trời mưa, xách ô chạy ra ngoài cổng ktx để xem có anh nào cần che ô không, để tiện thể kiếm anh trai mưa. Mà thể gì con bạn cùng phòng nó chạy theo xin đi ké ???
Bts cái ông che ô kia, em nó còn chưa biết mùi gái là gì mà đã thả thính em n r! Mưa cũng k tha, còn cố ra che chắn cho e ấy nữa! Sao k tặng cả can dầu ăn đi! ?
Thứ nhất: học đại học là svien r k phải học sinh Thứ 2: đã ướt r ướt luôn đi che làm gì nữa Thứ 3: t đã tưởng đây là 1 câu chuyện rất tình :(
Ế đến mức nam nữ bất phân rồi, ko biết vào trg được nhiêu năm rồi mà lâm trọng bệnh như này :(((