Bình luận

Hmm, tao cũng động lòng với crush của tao, nó cũng là thằng nhắn tin với tao hàng ngày ? đôi ba lần tỏ tình, đôi ba lầ block, vậy mà có dứt ra đươck đéo đâu ? đm crush :v