Bình luận

=)) ngày xưa mình nghe đứa bạn nói dị ứng từ "động gay" sau này ms biết nó gay thật và nói động gay là xúc phạm đến nó thật =))) thú nhận đi, bạn cũng gay phải hơm=)))