Bình luận

Thực trạng trym BK hiện nay: Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình chổng đít đít nở hoa... Bớt ảo tưởng đi các chị em!!!!
Trường muốn tìm nam nó khó lắm em ạ, toàn kiểu nửa nạc nửa mỡ ý. Đô em đủ thì tới luôn đi, hãy chiếm lấy họ đi em :))