Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4718 Đang yêu nhau say đắm mặn nồng, thì chia tay vì đell HỢP MỆNH
Hình mô tả cho bài confession
#4718 Đang yêu nhau say đắm mặn nồng, thì chia tay vì đell HỢP MỆNH =]]] Đ** cái lý do khốn nạn vlon >< Chiều hôm qua vẫn còn dẫn nhau đi xem phim trước khi 2 đứa về quê nghỉ hè. Đến tối thì đòi chia tay. Đell mẹ con gái chúng m khó hiểu ***. Ny sinh năm 98 k61 <a href="https://confession.vn/may-qua-ko-goi-au-ca-tuan-nhu-minh-chac-bat-tu/" title="còn" alt="còn">còn</a> t 96 nhưng k60. <a href="https://confession.vn/duyen-phan/" title="Nhưng t" alt="Nhưng t">Nhưng t</a> tuổi Hợi bởi tao sinh đầu năm em ý thì tuổi Dần. Mà đell mẹ đang yêu nhau hợp v** thì TỨ HÀNH XUNG KHẮC đell gì ở đây? Đòi chia tay -))) t hiểu chết liền, em bảo trước đây em nghĩ tao tuổi Tý <a href="https://confession.vn/12178-minh-la-k57nam-ngoai-minh-co-yeu-mot-anh-cong-an-sinh-nam-92noi-chung-nhin-cung-uoccung-hoi-ho/" title="giờ" alt="giờ">giờ</a> biết là Hợi nên phải chia tay. MÌNH KHÔNG HỢP NHAU ĐÂU. -___- Thời ăn lông ở lỗ đã qua ngàn đời rồi mà em ý vẫn sống theo quan điểm duy tâm v**. Xong còn bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành. LIÊN QUAN KHÔNG? Nhất quyết em ý không quay lại cơ. Hâm dở v**. Cạn lời! ============================== + biết là bực nhưng lần sau viết cho nó "văn hóa" tí nhé, t cứ phải *** đấy