Bình luận

SSR là Soviet Socialist Republics. Kiếm dưới Hồ Hoàn Kiếm. Summon là triệu hồi chứ không phải là có. Chữ "ntn" bạn viết tắt thế này mình không hiểu lắm, ý bạn là NTR ? Bởi vì bạn bị mù nên mới không nhìn được effect. Thích thì nhích không ai cấm. Thế tại sao Nguyễn Ái Quốc hồi xưa tên Nguyễn Sinh Cung ? Thế ba má bạn nuôi bạn lớn bằng cách nào ? Muốn hồi sinh servant đã chết thì trước hết đám servant bạn phải chết cái đã. Thân. Thế bài thi bạn ếu có tên thì giám khảo có chấm không ? Chừng nào bạn lật đổ được chế độ phong kiến Camelot và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Anh.


Ssr là servant 5 sao kiếm ở gacha (tỉ lệ 1%) Stheno có NP đột tử, hạ def (tỉ lệ đột tử thấp nên thường ko có tác dụng) Mỗi trận dc dùng tối đa 5 ser của mình và 1 sup Ser có phiên bản lily ư? Hỏi DW ấy Nâng lv thì có ghi khá chi tiết trong wiki Command spell dùng dc khi cả team bạn tạch sạch, khi đó sẽ hiện ra 1 cái bảng. Mashu dùng dc NP khi clear story (hình như là lúc gần qua fuyuki)
có gem mới triệu hồi được servant nhé, cứ quay đi và 1 ngày nào đó servant 5* sẽ xuất hiện, ssr đó