Bình luận

Có lẽ từ giờ tao phải ghét mấy bác vừa giàu vừa đẹp trai lại còn sắp chết :) ghét dễ sợ luôn á :)
Sao cuộc life này quá đáng vậy. T cũng bị ăn chửi xơi xơi như cơm bữa từ cấp 3 đến bây giờ mà chưa có thằng bạn nào thay đổi, đối xử khác với t. Đúng kiểu ghét của nào thì vẫn ghét của nấy.