Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4701 How to đá phăng được người cũ ra khỏi tâm trí? Em bế tắc
Hình mô tả cho bài confession
#4701 How to đá phăng <a href="https://confession.vn/chuyen-a-shipper-hom-nay-tao-goi-ship-ay-chung-may-a-cua-hang-thinh-thoang-nho-moi-goi-ship-ngoai-th/" title="được người" alt="được người">được người</a> cũ ra khỏi tâm trí? Em bế tắc quá mọi người ơi. Nó chia tay em vì lý do "" muốn tập trung vào tương lai"". Nhưng em lại đánh hơi được là nó có người mới. Vì trước h nó luôn tỏ ra là người tử tế nên em bị ngộ. Vẫn nghĩ nó thật tốt Cơ mà cũng cay cú, chửi bới nó loạn xạ vì bước vào cuộc sống của em làm rối tinh rối mù rồi phủi đít đi như không có <a href="https://confession.vn/en-au-r/" title="chuyện" alt="chuyện">chuyện</a> gì xảy ra. Lãng xẹt. H em vãn cứ quay cuồng trong những mớ suy nghĩ lòng vòng. Anh chị nào có kinh nghiệm có thể giúp em <a href="https://confession.vn/14149-tam-su-nghe-giao-thuc-ra-viet-ve-nghe-giao-ma-lai-gui-len-neu-co/" title="vượt qua" alt="vượt qua">vượt qua</a> khó khăn này không? Em khổ tâm lắm... #Xíu