Bình luận

giống như bạn tôi cũng ấn tượng Chou-san ổng ra dáng thanh tra pro vl còn Bướm-san ko bao h lấy nổi cái danh Chou-san được