Bình luận

M học neu m vào HUST chatbot được thì mấy đứa trường khác cx vào đc thôi, chắc đ gì m đã ns chuyện vs sắn nhà t :v
Ngu vl, dùng HUST Chatbot chưa chắc nó đã học Hust, nên m đừng vơ đũa cả nắm vào. Hội CE BK thích trai Xây cơ. Để về xây cái biệt thự 300 Kim Mã..... Ngay cả trai BK chatbot vs gái BK nó còn out, trai NEU là gi?
Thấy các anh kinh tế rất chảnh và t không thích điều đó. Chỉ thích áo thể chất mặc trong mọi hoàn cảnh của các anh hust thôi :))