Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4671 Nyc học bk và thật sự là hãm đcđ. Chắc t sợ k dám
Hình mô tả cho bài confession
#4671 Nyc <a href="https://confession.vn/giet-nguoi-hang-loat/" title="học bk" alt="học bk">học bk</a> và thật sự là hãm đcđ. Chắc t sợ k dám động <a href="https://confession.vn/11470-ket-cuc-buon-tham-khi-anh-trai-mai-miet-theo-uoi-giac-mong-giau-sang-chao-cac-ban-sap-toi-la-4/" title="vào dân" alt="vào dân">vào dân</a> bk <a href="https://confession.vn/14379-song-chung-voi-lu-chao-moi-nguoi-minh-la-k53-truong-minh-va-chuy/" title="nữa" alt="nữa">nữa</a> mất. :) ______________________________ ??? hãm sao còn yêu rồi đánh đồng cả dân BK :v #lulu