Bình luận

Giảng đường vẫn còn rộng hơn cái phòng học chỗ t làm. Trời má điều hóa đóng kín mà để cái mùi kinh khủng đấy phát tán dã man. Huhu nó ko phải thoang thoảng hương nhài đâu, mà đứng đầu lớp góc lớp cũng xộc vào mũi ấy, sợ luôn con gái đi học đại học r phải có ý tí chứ :((((((
Giang Nguyễn k có ý bôi bác gì nhưng cứ nói đến vấn đề này là e nhớ đến anh Như Định. Quân kể hôm đi chợ cho thanh niên còn gặp đi bán gà. Thôi thế là hôm ý thanh niên xóm ăn gà của a Như Định nà.