Bình luận

Nếu chủ cfs đọc cmt hãy addfr em nhé. Có thể những người cùng cảnh ngộ sẽ động viên được cho nhau. Nếu không đọc được, mong chị hạnh phúc.