Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4658: Kính gửi 300k đồng đạo của hust cfs! Vào thẳng vấn đề luôn, mình
Hình mô tả cho bài confession
#4658: Kính gửi 300k đồng đạo của hust cfs! Vào thẳng vấn đề luôn, mình có con e gái sn 99, hiện tại là đang ế mốc người rồi, thèm <a href="https://confession.vn/13747-minh-moi-bi-ny-doa-chia-tay-vi-toi-anh-bai-an-ong-con-trai-la-th/" title="yêu phát" alt="yêu phát">yêu phát</a> cmn điên, ngày nói, đêm nói, bảo cái ông anh già đời <a href="https://confession.vn/12567-cau-hat-i-to-mua-o-an-cho-lam-the-nao-e-cua-c-trai-ma-lai-co-o-an-em-chua-bao-gio-thay-tan-tra/" title="này" alt="này">này</a> đăng cfs tìm ny cho nó, các ông yên tâm, nó xinh <a href="https://confession.vn/so-that/" title="gái" alt="gái">gái</a> lắm, biết nấu ăn, tâm lý, đồng đạo nào thẳng mà chưa có ny. Nên .... ________________________________________________ Nôn info ra đây, nhanh lên, không có info thì chó nó tin lời ông #Bột