Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4621 Quà 8/3 của con trai CNTT viện quốc tế ''Qùa 8/3 bọn con trai
Hình mô tả cho bài confession
#4621 Quà 8/3 của con trai CNTT viện quốc tế ''Qùa 8/3 bọn con trai nó tặng nó tặng chúng tao các mày ạ =)))))))) lớp có độc 3 <a href="https://confession.vn/10541-5-nam-la-ban-va-8-nam-la-nguoi-yeu-k-co-gi-la-mai-mai-cau-va-to-hoc-cung-nhau-tu-nam-lop-6-nha/" title="đứa con" alt="đứa con">đứa con</a> gái mà chúng nó làm ăn thế này đây ? Còn quả Diana 2 cánh ban đêm màu hồng <a href="https://confession.vn/11938-co-ai-choi-lay-nhu-bo-minh-en-cai-muc-nay-cung-chang-co-gi-to-tat-ca-minh-k56-nam-cuoi-minh-co/" title="nữa nhưng" alt="nữa nhưng">nữa nhưng</a> tao dùng cmnr nên chỉ còn cái này thôi. Chuối đã ăn hết 2 quả còn cái hộp kia nó là <a href="https://confession.vn/11655-loi-noi-that-cua-me-e-lam-minh-khon-on-minh-la-k49-lam-tro-ly-giam-oc-cho-cong-ty-noi-that-anh/" title="cái gì" alt="cái gì">cái gì</a> cmay giải thích tao cách dùng với =))))))))) '' #Xíu