Bình luận

Đậu mè, dòng cuối có phải chỉ để bao che cho chủ thớt rằng thật sự thớt thích thằng bạn phải hông ? #Bún