Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
#4582: Em sắp thi vào trường rồi, mong là sẽ đậu em muốn hỏi mấy
Hình mô tả cho bài confession
#4582: Em sắp <a href="https://confession.vn/13995-oai-oamnham-me-chong-tuong-lai-voi-nguoi-giup-viec-minh-va-nguoi/" title="thi vào" alt="thi vào">thi vào</a> trường rồi, mong là sẽ đậu em muốn hỏi mấy <a href="https://confession.vn/10271-8-3-chia-tay-ny-nguoi-yeu-minhla-girl-neu-con-minh-hoc-ben-bach-khoa-2-ua-gap-nhau-trong-1-lan/" title="chị khóa" alt="chị khóa">chị khóa</a> trước là <a href="https://confession.vn/10149-chong-minh-la-neu-k48minh-k49-yeu-nhau-tu-cai-thuo-bat-au-buoc-chan-vao-giang-uong-ngay-ay-min/" title="có thích" alt="có thích">có thích</a> phi công trẻ không ạ <3 nghe nói girl bk xinh lứm <3 _______________________________________ Trẻ hay già không quan trọng, quan trọng là "sức bền vật liệu" em nhé, ahihi. #Bún