Bình luận

Vừa thấy bạn nào đó nói tôi không biết gì về y học nên đành thể hiện tí vậy. Các cụ thời xưa đã nghiên cứu rồi, hạt mít có chất ức chế khả năng tạo hơi và hấp thụ phần không khí bạn nuốt vào khi ăn, nguyên nhân của việc đánh rắm. Cho nên, phương thuốc cần dùng là HẠT MÍT nha. #nd