Bình luận

-.- mới bị đuổi thí nghiệm hoá lí xong ? Trời đụ Chắc tại ngành mình ít than nên mọi ng thấy k khó lắm Cứ ăn đủ combo Hoá công là hiểu mà :)))