Bình luận

Đề nghị chủ thớt bước ra ánh sáng, bằng quyền lực admin xiaolin có trong tay, đứa nào bắt nạt, cợt nhả thớt, mình sẽ ban thẳng tay . Yêu thương #Bún