Bình luận

Bách Khoa cũng như trường khác thôi T íu muốn nói là ở đâu cũng có ng này kẻ kia, nó xàm lắm Nhưng chắc gì thớt đã tử tế với trym kia của t ??? #Franky