Bình luận

- Ielts tối thiểu 6.0 không kĩ năng nào dưới 6.0 ( diện không chứng ming tài chính) - Ielts 5.5 tối thiểu ( dạng CM tài chính)
Mình nghĩ là bạn đừng khủng hoảng và suy nghĩ quá nhiều. Cảm giác biết trước là sẽ mất mát rất kinh khủng. Tập chấp nhận mọi thứ và tìm về với cuộc sống thực tại của mình. Giữ những kỉ niệm đẹp ấy. Nếu thực sự yêu thì hãy mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô ấy. Em làm gì cũng được miễn là em vui và hạnh phúc. Trong phim Love Rosie có một câu thoại rất nổi tiếng : No matter where you are and what you're doing or who you're with. I will always honestly trustly completely love you <3
Năm sau e ý mới đi cơ mà, phấn đấu nếu sang cùng đc thì tốt, còn k được thì càng phải cố gắng để em ý k quên cái nắm tay trên con phố Tạ Quang Bửu và học xong vẫn quay về bên chàng IT bẩn bựa ? Chứ cùng quẫn thì làm đc gi
đọc cả cfs xong nhớ được " em sẽ thích con đường lá kim bên ấy hay nhớ con phố Tạ Quang Bửu mà tôi đã nắm tay e bên này", câu này hay vlinn luôn ấy ?