Bình luận

Cho bạn hỏi là mai còn phát vé cho SV trường mình m nhỉ. Muốn đi xem ở BK mà nay đông người đứng đợi quá