Bình luận

a học ngành đấy đây. yên tâm học nhàn lắm. vào đây học có nhiều cơ hội du học và đặc biệt đc các thầy cô nhật dạy rất thú vị :D
Thế thì chọn CNTT đi em, lương kỹ sư CNTT bên Nhật cao hơn các ngành khác, up to 70 củ vnđ/tháng sau thuế, trong khi các ngành khác chỉ tầm 40. Và CNTT họ đang cần người.