Bình luận

Mình không hề thích nam 9 xíu nào luôn. Yêu cũng không biết không yêu cũng không biết. Đm tưởng mình là mặt trời à. Đọc cũng không thích nữ 9 nhưng cô ấy đáng để yêu thích