Bình luận

1 là dơ đi mà sống. 2 là chuyển. Tự do ngày nào hay ngày đó. Nhẫn nhịn đâu phải cách duy nhất. Than có ích gì. Quyết đoán lên. Nên nhớ . Không cùng máu mủ ruột già thì chả có cái gì phải cả nể.
khi nào mà góp ý nhưng bạn ý mặt bị sưng, là do bạn ý bị bệnh đấy c ak, bệnh đó gọi là bệnh sưng, c nên giup bạn ý chữa bệnh thì hơn, bằng cách khi nào mặt sưng, bạn lại nhẹ nhàng vả vỡ mặt bạn ý, là hết ngay
Để t ở rồi nấu cơm cho sắn ăn nhá.t biết làm hết sắn chỉ cần nằm hưởng thụ thôi. Để trym này nhá. Haha
Lười có thể thay đổi, bẩn có thể sạch đc... nhưng ng đéo bao h chịu tiếp thu ý kiến ng khác thì éo khá lên đc đâu. Đã gặp ng nv và bị bất lực ??
Bạn nên nhớ bạn là người tới ở chỗ đó trước, bạn đăng tin tìm người ở ghép. Vậy nên bạn có quyền KHÔNG CHO BẠN ĐÓ TIẾP TỤC Ở ĐÓ NỮA. quan trọng là bạn có đủ cứng k. Nhiều người rất lỳ đấy. Bản tính con người khó đổi lắm.