Bình luận

Ý kiến cá nhân mk thì Tô Mộ Hàn là số kiếp đã định. Không có tướng đế vương nên bị ngta hãm hại. Căn bệnh ho do khói của Đông Cung khi đó sớm muộn gì thì Tô Mộ Hàn không biết còn duy trì được bao nhiêu thời gian. Còn về Cố Khanh Hằng như Tang Tử đã nói có những ng ta chỉ có thể trân quý, yêu thương nhưng đó không phải là tình yêu. Còn về Hạ Hầu Tử Khâm thì đã là quá tốt. Một bậc đế vương vốn dĩ là không nghĩ đến một ngày sẽ yêu ai đó thật lòng. Cũng có thể vì Tang Tử đỡ một cú đánh, che chở khi Phất Hy cầm dao hướng đến Tang Tử. Theo mk thì truyện này cũng chân thực lắm!!! Dù cũng có một chút bi thương dành cho nam phụ
Có ai như tôi không ? bởi vì Tô Mộ Hàn như vậy mới không có mệnh làm Đế Vương. Bằng thân phận của Hạ Hầu Tử Khâm, làm được cho Tang Tử như vậy là rất nhiều rồi.