Bình luận

A ấy đã đi vaò chánh đạo ,thật sáng suốt khi chọn game thay vì gái,bơỉ vì đỡ phải dành thời gian quá nhiêù cho 1 thứ k ăn được mà cũng k sờ được :v