Bình luận

Thế giới này phức tạp quá. Tại sao người tốt như tôi lại không gặp được em gái của chủ cfs chứ. Đúng là trời phụ lòng người