Bình luận

Đã biết "nhất cự li, nhì tốc độ" rồi mà không biết " Có không ăn, chờ đổ vỏ " à chẹp chẹp, mà t cũng ghét cái thể loại biết nó có ny mà còn tán tỉnh lắm, cực ghét -_-
Thật ra, lão ý tiếp cận cô người yêu của ông cốt cũng để gần gũi ông hơn mà thôi. Ông nên biết trên trọng người con trai sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng để đến với mình. ^^ #Black
Bất lực thôi ông anh =))) nói chung là cái ý thức của ny thôi. Nếu nó xấu thì may quá tránh được 1 người xấu, ngược lại thì ông anh may mắn lắm :)