Bình luận

Tôi đã khóc khi đọc bài này. Tôi càng tin tưởng vào quyết định của mình là không đọc bộ này. Một Tôn Gia Ngộ như vậy khiến người khác đau lòng muốn chết