Bình luận

năm nhất làm lớp trưởng :) , luôn công khai quỹ, sau đó có lớp phó và bí thư là bạn gái nên để bạn ấy làm tiếp, cuối năm đi ăn liên hoan , quỹ không đủ, t ứng tiền ra cả triệu bạc luôn ấy(mà năm nhất có éo nhiều tiền đâu). Chả sao cả, nói chung là do bản chất con người thôi :D