Bình luận

Đồ của tao có phơi ra ngoài trong xóm cũng méo đứa nào dám lấy.. Lấy của tao tao chửi cho sml.. Chị mày đell hiền đâu.. Lần sau oánh dâu ghi tên vào, thêu hẳn tên to tướng lên áo ý.. Nó lấy đc cũng mắc công cắt chỉ..
Đm t đây này . trọ đây này . con tầng dưới lấy( kêu lấy nhầm ) cmn cái quần bò mới mua cảm giác lúc ấy cay lắm .Quần vừa mua nữa xót . Rồi t xuống tầng hỏi thì n kêu ừ phòng có cái quần lạ . Lạ đm lấy quần t r bh t xuống bảo lạ. Lạ mà đm đéo hỏi thị cũng kệ cmnl . Rồi rút cái quần ra trả t . ơ chị ơi còn cái móc treo của e. Đm thể loại đéo gì kb .