Bình luận

Người ta đang sống thật với giới tính của mình, kệ ta đi.. Bọn bách khoa cong cớn là chuyện muôn thủa r còn lạ gì đâu, quen dần đi.. Muốn trả thù không? Chỉ cách nài.. Lấy ớt tươi ý nhiều vào bỏ cả quả xay lấy nước xong nhằm chai dầu ăn của 2 lão đổ vào.. Yên tâm lắc lên là màu đỏ hết ngay đã thử nghiệm cả r.. Đảm bảo sáng sau thằng đi cúi gập người, thằng đi ngửa người lên luôn.. Chúc thành công người anh em..