Bình luậnT đọc tus xong kéo xuống dưới,chắc nó mượn balo m đi dạo phố rồi,tiền cầm 600k đi ăn trưa hộ màu luôn rồi nhé