Bình luận

#27 Phượng ẩn thiên hạ nhé cậu, nam chính là hòang thượng mà còn sạch í, với mỗi mình nữ chính thôi, cực kỳ thâm tình. Hay Phượng Tê thần cung, trước khi yêu nữ chính, nam chính cũng có 3 phi tần, sau yêu nữ chính rồi thì chỉ có mình nữ chính. Còn Mệnh phượng hoàng, cung đấu nào mà không như thế, chính Hạ Hầu Tử Khâm cũng đâu có muốn vậy. Đây là cuốn cung đấu đầu tiên mình đọc, lúc đầu cũng thấy không thích lắm vì nam chính có nhiều phi tần, nhưng càng đọc về sau mình càng thấy cái đó không còn quan trọng nữa, mà sau HHTK cũng chỉ có Tang tử, 2 người rất yêu nhau nữa. Truyện mình thích nhất ở sự thông minh của 2 người.họ, nên thấy rất hấp dẫn... cũng thấy thương Tô Mộ Hàn, lúc y chết khóc rất nhiều, dù thấy từ lần đầu tiên xuất hiện đã thấy y là nam phụ rồi...