Bình luận

tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ trong ra ngoài, tìm cách làm quen bạn bè xung quanh cô ấy, tình cờ làm quen, rủ đi ăn xem phim phố đi bộ, coi xem có sở thích chung nào k, chuyện dễ ẹc chả qua là cô ấy có muốn làm quen với bạn hay k thôi.