Bình luận

Em học xong năm nhất mà buồn vì điểm là đúng lộ trình rồi đấy. Đến khi học xong năm thứ 5 mà vứt em vào đâu em cũng sống được thì càng đúng lộ trình hơn. Cũng nhiều màu phết rồi đấy. Hãy biết thất vọng khi không đạt được mục tiêu vì có nó ta mới mạnh mẽ bước tiếp.